شهر آینه :

 

 

شهر آینه :

 

از : عباس گیلوری

 

تقدیم به شهدای آغاجاری

 

آه ای طبل عزاداران ، بکوب 

 

                 تا نشانی گیرم از یاران ، بکوب

 

عاشقان رفتند و ما جا مانده ایم 

 

                     بار خود بستند و تنها مانده ایم

 

غربت آلودیم و در انبان خود 

 

                       می بریم امشب غم پنهان خود

 

باز ما ماندیم و دستان دعا   

   

                           زایری غمگین در ایوان دعا

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید